Metoda OFC - metoda precyzyjnej, zindywidualizowanej oceny zmian stanu funkcjonalnego człowieka w zakresie czynności życia codziennego.

Narzędzie OFC - system informatyczny OFC daje możliwość indywidualnego konfigurowania parametrów oceny przez badającego z uwzględnieniem jego najlepszej wiedzy o chorym, jego potrzebach i możliwościach.

Dostęp - korzystanie z metody oceny staje się możliwe po nadaniu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła dostępu przez administratora systemu OFC.

Kontakt

Prezentacja systemu

Logowanie - użytkownik, hasło